Termes i Condicions
Els presents Termes i condicions regulen l'ús del servei del lloc web www.lacistella.cat amb domicili social en avinguda segle XXI , 52 , Viladecans 08840 inscrita al Registre Mercantil de Barcelona ,
La utilització del lloc www.lacistella.cat expressa la conformitat plena i sense reserves de l'usuari a tots i cadascun dels Termes i Condicions, respecte de la versió publicada per LaCistella.cat al moment de l'accés de l'usuari al lloc web www.lacistella . cat com ja que els mateixos poden patir modificacions . Per això, l'usuari , ha de llegir detingudament el contingut dels presents Termes i Condicions, en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el lloc web www.lacistella.cat . En qualsevol cas , es consideraran com a vàlids i aplicables els Termes i Condicions que estiguessin exposats al lloc web www.lacistella.cat en el moment que l'usuari faci ús dels serveis.
L'accés i / o la utilització d'aquests serveis i continguts expressa la sencera i incondicional acceptació per part de l'usuari dels Termes i Condicions en la versió publicada per LaCistella.cat al seu lloc web www.lacistella.cat en el moment en què es produeixi l'accés i / o utilització .
L'usuari declara ser major d'edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per els presents Termes i Condicions així com haver llegit i entès el contingut dels mateixos . Igualment , accepta de forma expressa i sense excepcions que l'accés i la utilització del present lloc web i dels seus continguts té lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat .
 
Condicions d'accés i utilització del lloc web lacistella.cat
L'usuari haurà de registrar com a tal , emplenant el formulari a l'efecte , rebent un nom d'usuari identificatiu i una contrasenya, les quals tenen un caràcter personal i intransferible , i que permetran que l'usuari formalitzi amb LaCistella.cat la compra d'aquells productes en els quals estigui interessat .
 
El registre com a client
L'usuari registrat es compromet a fer un ús diligent ia mantenir en secret la contrasenya i nom d'usuari que se li assignaran per accedir als serveis. L'usuari respondrà de les despeses i dels danys i perjudicis ocasionats per la utilització dels serveis per qualsevol tercer que empri a aquest efecte la contrasenya i nom d'usuari amb motiu d'una utilització no diligent o la pèrdua de les mateixes per l'usuari . Per prevenir aquesta situació , en el supòsit de pèrdua de la seva contrasenya i nom d'usuari , si us plau poseu-vos immediatament en contacte amb nosaltres .
Els usuaris que facin ús de cupons o vals de descompte en LaCistella.cat de tenir en compte que poden no ser acumulables .
LaCistella.cat es reserva el dret de cancel · lar els cupons o vals descompte quan observi un ús fraudulent o indegut del sistema de generació de cupons . LaCistella.cat es reserva fins i tot el dret a anul · lar les comandes derivats de l'ús d'aquests cupons o vals de descompte . S en diferents comandes del mateix usuari o lliurar en la mateixa direcció postal . i considera ús fraudulent o indegut del sistema de descompte per cupons , entre d'altres , la tramesa d'invitacions entre comptes de correu electrònic de la mateixa persona o l'ús de cupons de la mateixa campanya
De la mateixa manera es consideraria un ús fraudulent l'ús de diferents comptes de correu electrònic per a l'ús d'un mateix cupó o val descompte creat i publicitat com un cupó vàlid per a una primera compra , i la compra vagi destinada a un mateix usuari i / o adreça postal lliurament .
L'usuari es compromet a utilitzar el lloc web www.lacistella.cat de manera conforme amb la Llei , amb el que en aquests Termes i Condicions, la moral, els bons costums , l'ordre públic , i els usos generalment acceptats , i s'obliga a abstenir-se d' utilitzar el lloc web www.lacistella.cat amb fins o efectes il · lícits .
L'usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que LaCistella.cat pugui patir com a conseqüència d'incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès per les presents Termes i Condicions.
 
Modalitats de comanda , preu i costos d'enviament
Els usuaris tenen la possibilitat de realitzar tots les seves comandes des de la pàgina d'Internet : www.lacistella.cat . hi ha un únic sistema de comanda que és el de subscripció .
Cada usuari de LaCistella.cat es declara amb plena capacitat per utilitzar Domiciliació Bancària , i manifesta que les mateixes tenen fons suficients per cobrir tots els costos que resulten de la compra de productes a través de www.lacistella.cat .
En pressionar el botó " Pagar " durant el procés de compra , l'usuari declara acceptar plenament i sense reserves la totalitat dels presents Termes i Condicions.
Les dades registrades per www.lacistella.cat constitueixen la prova de les transaccions fetes entre www.lacistella.cat i els usuaris . www.lacistella.cat confirmarà la seva comanda a través de l'enviament d'un correu electrònic .
Les despeses d'enviament es calculen en funció de les característiques dels productes de cada comanda i del codi postal de lliurament .
En els preus dels nostres productes estan inclosos tots els impostos.
Www.lacistella.cat es reserva el dret a modificar els seus preus en qualsevol moment , però els productes es facturaran sobre la base de les tarifes en vigor en el moment del registre de les comandes ( a reserva de la disponibilitat que hi hagi del producte ) , excepte error tipogràfic manifest.
Les imatges que acompanyen els productes oferts són il · lustratives i poden no coincidir amb el producte lliurat ja que la disposició a l'hort no té una finalitat promocional , sinó pràctic .
LaCistella.cat es reserva el dret de cancel · lar una comanda de manera unilateral si considera que no es donen les condicions adequades per realitzar un transport amb unes condicions mínimes de viabilitat que puguin afectar el producte .
Www.lacistella.cat es reserva el dret a rebutjar una comanda de qualsevol usuari amb el qual tingui un litigi .
 
Pagament
El pagament de les compres s'efectua per domiciliació bancària ,
  
Lliurament
LaCistella.cat farà tot el possible per lliurar en temps i forma especificats durant el procés de compra . El termini de lliurament el triarà l'usuari en funció de la disponibilitat del servei en el seu codi postal .
La comanda de compra que correspon a la comanda estarà disponible a www.lacistella.cat , un cop es confirmi . La comanda de compra inclou IVA .
Www.lacistella.cat demanarà a l'usuari que triï el lloc del lliurament , havent d'especificar el seu domicili , oficina o centre on vol que se li lliuri el producte , a més del telèfon de contacte en el cas que hi hagués alguna incidència amb el lliurament .
En aquests moments encara no efectuem lliuraments de comandes a Ceuta , Melilla , les Illes Canàries i les Illes Balears .
Cada lliurament es considera efectuat a partir de la posada a disposició del producte per part del transportista al client en el lloc assenyalat per ell durant el procés de compra .
Les reserves i reclamacions han d'anar dirigides www.lacistella.cat per correu electrònic a atencioalclient@lacistella.cat


Zones de lliurament
La zona de lliurament coberta per Fructusweb és tota Espanya a excepció de les Illes Canàries , Illes Balears , Ceuta i Melilla .
 
Devolució
A causa de la naturalesa dels productes de LaCistella.cat, no s'accepten devolucions . En cas que un dels productes estiguin en mal estat , poseu-vos en contacte a través d' atencioalclient@lacistella.cat , aportant una prova fotogràfica i es buscarà una solució .
 
Modificació de les condicions generals de venda
www.lacistella.cat es reserva el dret a modificar els Termes i Condicions sense previ avís, podent canviar , suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través del mateix com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en els seus servidors .
Aquests canvis han de ser acceptats per l'usuari cada vegada que faci efectiva una compra a través de la pàgina www.lacistella.cat .
Els usuaris de LaCistella.cat que no estiguin conformes amb les modificacions dels Termes i Condicions, hauran de notificar i , a partir de la data en la qual la nova versió entrés en vigor , hauran de deixar d'utilitzar els serveis de www.lacistella.cat
Si qualsevol terme inclòs en els presents Termes i Condicions fos declarada , totalment o parcialment , nul · la o ineficaç, aquesta nul · litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició oa la part de la mateixa que resulti nul · la o ineficaç , subsistint les condicions generals en tot el resta, la disposició , o la part de la mateixa que resultés afectada , per no posada .
 
Propietat Industrial i Intel · lectual
Tots els continguts , les marques i noms comercials , tant de caràcter visual com de text , esmentats en aquest lloc web són propietat exclusiva dels seus respectius i legítims propietaris. LaCistella.cat fa un ús legal d'ells per designar els continguts , d'acord amb les limitacions del dret de marca .